Markus

SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Przeglądy urządzeń grzewczych to główny element służący utrzymaniu ich na wysokim stopniu sprawności technicznej, gwarantujący bezpieczną eksploatację. Złe nastawy oraz zabrudzenie powodują utratę sprawności urządzenia, nie wspominając o nieprawidłowej pracy. Nawet najlepsze kotły bez bieżących przeglądów i konserwacji szybko tracą swą sprawność, a tym samym koszty użytkowania stają się coraz większe. Gdy dojdzie do poważnej awarii, może się okazać, że koszt naprawy urządzenia, w które sporo Państwo zainwestowali przekraczają jego wartość. Wniosek z tego jest następujący: lepiej zapobiegać (przez bieżącą konserwację) niż leczyć (dokonywać kosztownych napraw).

NASZA FIRMA ZAPEWNIA:

Fachowy montaż urządzeń firm: Vaillant, Viessmann, Buderus, Saunier Duval i Termet

Uruchomienia

Przeglądy gwarancyjne

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Części zamienne

OTRZYMALIŚMY ŚWIADECTWA AUTORYZACJI FIRM: